Erzurum Barları erkek bar oyuncuları tarafından oynanır. Her barın kendine özgü ezgisi ve ritmi vardır. Oyuncular genelde barları öncelik sırasına göre oynamaya riayet ederler. Oynanan barlar Başbar, 2. Bar, Hançer Barı, Köroğlu, Daldalan Barı, Temir Ağa, Tamzara ile Tavuk Barı sıralamasıyla oynanır. Program süresi 15-30 dakikadır. Talebe göre değişiklik gösterebilir.